Akreditace

Akreditace

Pracoviště DIANA Lab splňuje normu ČSN EN ISO 15189:2013 pro provoz akreditované zdravotnické laboratoře, jehož způsobilost posuzuje Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). Jedná se o mezinárodně uznávaný expertní orgán v rámci celé Evropské unie.

Komise nezávislých posuzovatelů (auditorů) ověřila kvalitu práce v laboratoři v souladu s mezinárodní normou. DIANA Lab splnila všechna přísná kritéria hodnocení pro uznání odborné a organizační způsobilosti laboratoře k provedení a interpretaci nabízených vyšetření uvedených v rozsahu akreditace. Způsobilost laboratoře a kvalita poskytovaných služeb je ověřována v pravidelných intervalech tak, aby byla i nadále zajištěna dosažitelná úroveň poznatků laboratorního oboru a požadavky této normy.

Klient má tak jistotu, že je s jeho vzorkem zacházeno dle náležitých aktuálních kritérií a je tak garantována správnost výsledku vyšetření.

Přílohy:

Spolupracují s námi